Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Voľné pracovné pozície

V spolupráci s Radoslavom Sekerkom zo spoločnosti DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o. Vám prinášame niekoľko zaujímavých pracovných ponúk. V prípade záujmu neváhajte a zašlite štruktúrovaný životopis a motivačný list na e-mailovú adresu: sekerka@dekra.sk

  • Obchodný riaditeľ vo významnej stavebnej firme riadiaci tím štyroch obchodníkov. Požadujeme prax v stavebnom priemysle, konkrétne v akvizičnej oblasti stavebníctva. Znalosť cudzieho jazyka nie je podmienkou.
  • Osobný bankár v Košiciach. Požadujeme dvoj ročnú prax v bankovníctve a aktívnom obchode. Znalosť cudzieho jazyka nie je podmienkou.
  • Bankový Senior Financial Controller s nasledujúcou náplňou práce. Spracovávanie dát z informačných systémov banky na týždennej a mesačnej báze, spolupráca pri zabezpečení dátovej kvality pre potreby interného reportingu, príprava pravidelných konsolidovaných manažérskych reportov v oblastiach:, finančný reporting (bilancia a výsledovka podľa IFRS) – analýza úrokových a neúrokových výnosov, assets under management a investičné fondy, kapitálová primeranosť a úverová angažovanosť, finančné investície (cenné papiere a deriváty) a zisky a objemy obchodov na finančných trhoch, portfólio úverov a ukazovatele úverovej kvality, návrh a realizácia klientských/produktových kalkulácií metódou FTP. Požadujeme vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Aktívna znalosť anglického jazyka je podmienkou.
  • Riaditeľ facility oddelenia v Trnavskej spoločnosti, zodpovedajúci za viaceré oddelenia cca 60 zamestnancov. Požadujeme prax v správe budov a taktiež prax v riadení ľudí. Náplň práce na danej pozícii: Riadenie oddelenia správy budov po organizačnej, riadiacej, obchodnej a ekonomickej stránke, Zabezpečenie služieb zmluvných dodávateľov, Kontrola kvality dodaných služieb, Zabezpečenie plnenia požiadaviek v rámci technických a netechnických služieb zo strany klientov vo zverených objektoch, Spracovanie a organizácia tendrov pre dodávateľov služieb, Zabezpečenie a koordinácia opráv a rekonštrukcií zverených objektov, Realizácia a dohľad nad realizáciou investičných zámerov vo zverených objektoch, Analýza a vyhodnocovanie ekonomických výsledkov na zverených objektoch, Pravidelný reporting ekonomických výsledkov na centrálu spoločnosti, Pravidelný mesačný reporting smerom ku klientom, Riadenie tímu podriadených zamestnancov, Plánovanie rozpočtu oddelenia, Sledovanie ekonomických ukazovateľov.
  • Personálny riaditeľ v stabilnej obchodnej firme s pôsobením v Bratislave. Požadujeme minimálne troj ročnú prax ako HR manager, výbornú znalosť legislatívy a taktiež skúsenosť s riadením tímu.
  • HR manager a Quality manager v Macedónsku v oblasti Automotive. Viac informácií sa dozviete na nasledujúcich odkazoch: HR manager, Quality manager