Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Udalosti

FM má ambasádora Google Digitálnej garáže aj pre tento rok

20.3.2018 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Digitálna garáž od spoločnosti Google hľadala svojich ambasádorov pre rok 2018. Staronovým ambasádorom pre Prešovskú univerzitu v Prešove sa stal interný doktorand Mgr. Jakub Horváth z Katedry marketingu a medzinárodného obchodu. Čítaj ďalej na Studujmanazment.sk ....Bývalý diplomat Dušan Plichta sa podelil o svoje diplomatické, marketingové, ale aj životné skúsenosti

25.2.2018 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Na pôde našej fakulty 22.2.2018 prednášal senior konzultant spoločnosti For Business Excellence a bývalý obchodný atašé na Kube, Ing. Dušan Plichta. Našim študentom veľmi zaujímavou formou sprostredkoval celkovú atmosféru života na Kube počas jeho tamojšieho diplomatického pôsobenia. Čítaj ďalej na Studujmanazment.sk ....Na FM súťažili stredoškoláci na ekonomickej olympiáde

22.2.2018 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Stredoškoláci z Prešovského kraja sa stretli v utorok na krajskom kole ekonomickej olympiády, ktoré pripravil inštitút INESS v spolupráci a partnerstve s Fakultou manažmentu Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, ktorá je spoluorganizátorom Ekonomickej olympiády. Čítaj ďalej na Studujmanazment.sk ....Exkurzia v Bardejovských Kúpeľoch

18.2.2018 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Súčasťou pedagogického procesu sú odborné exkurzie, na ktorých sa študenti Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity pravidelne zúčastňujú počas celého svojho štúdia. Jednou z nich bola exkurzia študentov turizmu v Bardejovských Kúpeľoch. Čítaj ďalej na Studujmanazment.sk ....Fakulta manažmentu na International Teaching Week 2017 v Lotyšsku

18.2.2018 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Jednou z mobilít v rámci programu Erasmus+ bola aj účasť členov akademickej obce Fakulty manažmentu PU v Prešove na International Teaching Week 2017 (ITW), ktorú organizovala Vidzeme University of Applied Sciences. Univerzita v meste Valmiera (Lotyšsko). Čítaj ďalej na Studujmanazment.sk ....Digitálna garáž od Google na našej fakulte

22.6.2017 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Doktorand našej fakulty sa stal ambasádorom Digitálnej garáže od spoločnosti Google. Je ním doktorand Mgr. Jakub Horváth z Katedry marketingu a medzinárodného obchodu, ktorý je jedným z 21 ambasádorov z celého Slovensku a jediný v rámci Prešovskej univerzity. Čítaj ďalej na Studujmanazment.sk ....Podpora vzdelávania prepojením s podnikateľskou praxou z finančnej sféry

1.5.2017 - Redakcia Alumni klubu FM PU

V poslednom období sa venuje veľká pozornosť vzájomnej podpore prepojenia vzdelávania a podnikateľskej sféry. V rámci rozvoja vzájomnej spolupráce medzi Tatra bankou a. s. Bratislava v zastúpení Ing. Ivanou Gregovou (HR špecialista, Odd. vzdelávania a rozvoja, Tatra Banka, a. s. Bratislava) a Katedrou financií Prešovskej univerzity Fakulty manažmentu. Čítaj ďalej ....Odborné exkurzie študentov Fakulty manažmentu, študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo

20.3.2017 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Dôležitou súčasťou prípravy budúcich manažérov v cestovnom ruchu, hotelierstve a kúpeľníctve na Fakulte manažmentu je hľadanie možností čo najväčšieho prepojenia teórie s praxou. Členovia Katedry turizmu a hotelierstva Fakulty manažmentu každoročne organizujú niekoľko odborných exkurzií študentov do rôznych podnikov cestovného ruchu. Čítaj ďalej ....1. ročník erasmus day na fakulte manažmentu

5.3.2017 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Fakulta manažmentu vytvára pre svojich študentov priaznivé podmienky pre ich profesionálny aj osobnostný rozvoj. Okrem získavania nových vedomostí z jednotlivých oblastí študijného zamerania prostredníctvom prednášok a seminárov majú možnosť získavať aj praktické skúsenosti v konkrétnych podnikoch, firmách, spoločnostiach a organizáciách. Čítaj ďalej ....Odborná prax študentov fakulty manažmentu v Španielsku

26.2.2017 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Fakulta manažmentu vytvára pre svojich študentov priaznivé podmienky pre ich profesionálny aj osobnostný rozvoj. Okrem získavania nových vedomostí z jednotlivých oblastí študijného zamerania prostredníctvom prednášok a seminárov majú možnosť získavať aj praktické skúsenosti v konkrétnych podnikoch, firmách, spoločnostiach a organizáciách. Čítaj ďalej ....Fakulta manažmentu úspešná pri prezentácií prác mladých štatistikov

15.1.2017 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Pod záštitou Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, sa konal v dňoch 1. a 2. decembra 2016 v Bratislave na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Prezentačnom centre AMOS 25. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika Čítaj ďalej ....Fakulta manažmentu robí všetko pre napĺňanie jej motta TALENT – VZDELANIE - ÚSPECH

1.11.2016 - Redakcia Alumni klubu FM PU

V akademickom roku 2016/2017 sme na Fakulte manažmentu privítali viac ako 600 novoprijatých študentov bakalárskeho štúdia. Spomedzi 1428 uchádzačov o štúdium, bolo prijatých a následne sa na štúdium zapísalo do prvého roka štúdia vo všetkých troch stupňoch spolu 931 študentov. Tieto čísla svedčia o stále pretrvávajúcom vysokom záujme uchádzačov o štúdium v atraktívnej ponuke troch bakalárskych študijných programov a následne dvoch magisterských študijných programov s možnosťou, pre tých najlepších, pokračovať aj v najvyššom stupni vysokoškolského štúdia – v doktorandskom štúdiu. Čítaj ďalej na Studujmanazment.sk ....Fakulta manažmentu zorganizovala prestížnu medzinárodnú vedeckú konferenciu

9.10.2016 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Prešovská Fakulta manažmentu má zvučné meno aj na medzinárodnej pôde, na svojom konte má ďalšie prestížne medzinárodné vedecké podujatie. V dňoch 29. septembra až 2. októbra 2016 sa v kongresovom centre v Novom Smokovci uskutočnila 6. medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Management 2016: International Business and Management, Domestic Particularities and Emerging Markets in the Light of Research.“ Čítaj ďalej na Studujmanazment.sk ....Úspešné rokovania členov vedenia Fakulty manažmentu na univerzitách v Číne

1.10.2016 - Redakcia Alumni klubu FM PU

V dňoch 10. - 17. 6. 2016 navštívil dekan Fakulty manažmentu prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. a prodekanka pre zahraničné vzťahy Mgr. Eva Benková, PhD., spolu s delegáciou z partnerskej vysokej školy v Českých Budějoviciach tri univerzity v Číne. Hlavným cieľom návštevy bolo predstavenie Prešovskej univerzity v Prešove, so zameraním na štúdium na Fakulte manažmentu a nájdenie strategického partnera pre spoluprácu na univerzitnej aj fakultnej úrovni. Čítaj ďalej na Studujmanazment.sk ....Klub študentov manažmentu oslavuje prvý rok fungovania

15.3.2016 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Klub študentov manažmentu je občianske združenie, ktoré bolo založené začiatkom roka 2015 a to za účelom organizovania rôznych mimoškolských aktivít. Jedným z hlavných cieľov bolo pokúsiť sa spríjemniť študentom Fakulty manažmentu v Prešove ich štúdium a spraviť ho zaujímavejším, napomáhať pri získavaní nových kontaktov a motivovať študentov k spolupráci. Po prvom roku svojho fungovania sa môžeme pokúsiť o čiastočné bilancovanie. Čítaj ďalej ....Ukončili sme projekt „Reforma vzdelávania na Fakulte manažmentu PU v Prešove“ , ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

22.2.2016 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Projekt „Reforma vzdelávania na Fakulte manažmentu PU v Prešove“ (ITMS: 26110230111) bol realizovaný v rámci prioritnej osi „Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy“ – výzva OPV-2012/1.2/05-SORO. Schválený rozpočet projektu bol vo výške 482.578,39 Euro z čoho nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ predstavoval čiastku 458.449,47 Euro. Z časového hľadiska trval projekt 26 mesiacov. Ukončený bol 30.11.2015. Projektovým manažérom bol Ing. Martin Rovňák, PhD., ktorý je vedúcim Katedry environmentálneho manažmentu. Čítaj ďalej ....Dni otvorených dverí Fakulty manažmentu

20.2.2016 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Dňa 9.2.2016 sa na pôde Prešovskej univerzity (PU) konal Deň otvorených dverí (DOD) Fakulty manažmentu (FM). Tento akademický rok mu predchádzali už dva nemenej úspešné DOD. Čítaj ďalej ....


Vzacna navsteva z norska na fakulte manazmentu

6.1.2016 - Redakcia Alumni klubu FM PU

V dňoch 25. 11. 2015 – 30. 11. 2015 navštívil Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove profesor Lasse Berntzen z Nórska, College of South-East Norway, The Business School and Faculty of Social Sciences, Department of Business and Management. Pán profesor navštívil FM PU v Prešove v rámci projektu EHP (Európsky hospodársky priestor). Ide o mobilitný projekt medzi vysokými školami zameraný na študentské a učiteľské mobility za účelom nadviazania a prehĺbenia spolupráce medzi participujúcimi inštitúciami. Čítaj ďalej ....Predstavitelia Wyzszej Szkoly Biznesu – National Louis University na návšteve Fakulty manažmentu PU v Prešove

5.1.2016 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Dňa 17. 9. 2015 sme v priestoroch Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove privítali návštevu zo súkromnej vysokej školy Wyzsza Szkola Biznesu – National Louis University (WSB-NLU), Nowy Sacz, Poľsko, ktorá má svoje študijné programy zamerané na odbor manažment a informatiku. Čítaj ďalej ....Manager party 2015

28.12.2015 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Tak ako je už každý rok zvykom, aj tento krát sa v priestoroch estrádnej sály Odborového domu kultúry v Prešove konala Manager party Fakulty manažmentu. Termín konania pripadol tento krát na stredu 2. decembra 2015. Rozdiel oproti ostatným ročníkom spočíval v tom, že prvý krát sa konala pod záštitou Klubu študentov manažmentu. Čítaj ďalej ....Fakulta manažmentu na exkurziách

20.12.2015 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Aktuálne je  veľký dôraz kladený na prepájanie teórie s praxou a ani Fakulta manažmentu v tomto smere nezaostáva. V zimnom semestri akademického roka 2015/2016 študenti študijného programu Environmentálny manažment v bakalárskom aj magisterskom stupni absolvovali exkurzie v 2 podnikoch, v ktorých by sa práve oni po ukončení štúdia mohli uplatniť. Čítaj ďalej ....Klub študentov Fakulty manažmentu pripravuje v novom akademickom roku nové podujatia

20.11.2015 - Redakcia Alumni klubu FM PU

S myšlienkou založiť Občianske združenie Klub študentov manažmentu prišili koncom roka 2014 odborný asistent  PhDr. Martina Mudrík, PhD. a doktorand Mgr. Jakuba Ivanča, ktorí pôsobia na Katedre marketingu a medzinárodného obchodu. Počiatočná idea sa stretla s pochopením dekana FM prof. Ing. Dr. Róberta Štefka, PhD. a následne bolo občianske združenie začiatkom roka 2015 založené. Čítaj ďalej ....Predstavenie nových prodekanov - Doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD. prodekan pre prax, uplatnenie absolventov, kvalitu a rozvoj

20.11.2015 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Som absolventom  Technickej univerzity vo  Zvolene na Drevárskej fakulte odbor technológia dreva, obchod a priemyselná ekonomika , ktorú som ukončil v roku 1992, a získal titul inžinier. Vyššie vzdelanie III stupňa som urobil v rokoch 2001-2005 na Doktorandskom štúdiu na Technickej univerzite vo Zvolene „Odvetvová  a prierezová ekonomika“ V rokoch 1984-1986 som absolvoval  Inštitút obchodu Nitra, ukončený záverečnou skúškou, psychológia predaja, tovaroznalectvo, riadenie obchodu. Čítaj ďalej ....


Predstavenie nových prodekanov - Mgr. Eva Benková, PhD. prodekanka pre zahraničné vzťahy

20.11.2015 - Redakcia Alumni klubu FM PU

S Prešovskou univerzitou a Fakultou manažmentu je môj život spojený už od študentských čias. Vyštudovala som odbor Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Výchova a vzdelávanie pre dospelých so špecializáciou personálny manažment na Filozofickej fakulte PU. Išlo o predchodcu dnešného študijného programu manažment v špecializácii ľudské zdroje na Fakulte manažmentu PU. Popri vysokoškolskom štúdiu som navštevovala Štátnu jazykovú školu v Prešove, kde som štúdium nemeckého jazyka ukončila štátnou skúškou. Čítaj ďalej ....


Predstavenie nových prodekanov - doc. Ing. Juraj Tej, PhD. prodekan pre vzdelávanie

20.11.2015 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Svoje vysokoškolské štúdium som zavŕšil na SPU v Nitre doktorandským štúdiom v odbore „Odvetvové a prierezové ekonomiky“. Do začiatku pracovného pomeru na PU v Prešove som pracoval vo VÚEPP Bratislava a na Obchodnej akadémii v Sabinove. Od roku 1997 v rámci PU v Prešove som pôsobil na Fakulte humanitných a prírodných vied na Katedre etickej a občianskej výchovy, neskôr na jej Oddelení verejnej správy a regionálneho rozvoja a Katedre verejnej správy. Čítaj ďalej ....
Fakulta manažmentu v roku 2015 - Rozhovor s dekanom prof. Ing. Róbertom Štefkom, Ph.D.

15.11.2015 - Redakcia Alumni klubu FM PU

So začiatkom nového akademického roka naše pozvanie na rozhovor prijal dekan Fakulty manažmentu prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. Pri tejto príležitosti, sme mu v súvislosti s rokom 2015, ale aj s novým akademickým rokom položili niekoľko otázok. Čítaj ďalej ....
Exkurzia do Bardejovských Kúpeľov

09.06.2015 - Redakcia Alumni klubu FM PU

V období plnom povinností súvisiacich s ukončením štúdia na Fakulte manažmentu PU v Prešove, bola pre študentov 2. roka štúdia magisterského študijného programu Manažment, v špecializácii Manažment turizmu a hotelierstva Fakulty manažmentu PU v Prešove, príjemným spestrením odborná exkurzia do Bardejovských Kúpeľov... Čítaj ďalej ....Fakulta manažmentu sa teší záujmu učiteľských mobilít zo zahraničia

01.06.2015 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Ako aj po ostatné roky, tak aj tento rok sa Fakulta manažmentu, Prešovskej univerzity v Prešove stala miestom realizácie mnohých učiteľských mobilít. Na pôde Fakulty manažmentu sa tak spoločne do konca akademického roka zrealizuje spolu 15 mobilít zahraničných vedecko-výskumných pracovníkov. Čítaj ďalej ....


Cestovateľská prednáška Mgr. Branislava Švorca, PhD. o Thajskom kráľovstve

01.05.2015 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Pri príležitosti 20. výročia vysokoškolskej prípravy manažérov pre cestovný ruch v Prešove sa na pôde Prešovskej univerzity v Prešove konala dňa 4.11.2014 prednáška Mgr. Branislava Švorca, PhD., na tému Thajské kráľovstvo – krajina kontrastov. Čítaj ďalej ....


Exkurzia Katedry turizmu a hotelového manažmentu FM – jaskyne NP Slovenský kras

15.01.2015 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Katedra turizmu a hotelového manažmentu FM zorganizovala v apríli 2014 ďalšiu z radu exkurzií. Tentoraz to bola exkurzia do Jasovskej a Gombaseckej jaskyne a bola určená prioritne pre študentov 1. ročníka odboru Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo Čítaj ďalej ....
Vianoce a Nový rok

22.12.2014 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Radi by sme Vám touto cestou chceli zapriať pokojné Vianoce prežité v kruhu svojich najbližších a úspešné vykročenie do nového roku 2015.
Skúsenosti s prípravou odborníkov pre cestovný ruch na PU v Prešove

20.10.2014 - Redakcia Alumni klubu FM PU

V apríli tohto roku uplynulo dvadsať rokov od chvíle, keď v Prešove v roku 1994 vzniklo prvé vysokoškolské pracovisko pre prípravu odborníkov pre cestovný ruch. Bol ním Inštitút turizmu a hotelového manažmentu pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko v Prešove. Čítaj ďalej ....
Nový Smokovec hostil manažérov a ekonómov z celého sveta

5.10.2014 - Redakcia Alumni klubu FM PU

25. - 26. septembra 2014 sa v nádhernom prostredí Vysokých Tatier už jubilejný piat krát konala Medzinárodná vedecká konferencia MANAGEMENT, s podtitulom „Business, Management and Social Sciences Research“. Medzinárodnú vedeckú konferenciu usporiadala pri príležitosti 10. výročia svojho založenia Fakulta manažmentu PU. Čítaj ďalej ....International Scientific Conference - Management 2014

31.08.2014 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Dávame Vám do pozornosti V. Medzinárodnú vedeckú konferenciu: Management 2014 - Business, Management and Social SciencesResearch. Konferencia organiovaná FM PU v Prešove sa uskutoční v nádhernom prostredí Kúpeľov NovýSmokovec, v Kongresovom centre vo Vysokých Tatrách. Všetci ste srdečne vítaní 25. septembra 2014 na prezentáciách významných zahraničných a domácich odborníkov, ktorí budú prenášať na konferencii (od rána 9:30 hod.). Bližšie informácie o konferencii sú na webovejstránke Bližšie informácie o konferencii sa nachádzajú na oficiálnej webovej stránke.


Rozhovor s projektovým manažérom projektu „Reforma vzdelávania na Fakulte manažmentu PU v Prešove“ Ing. Martinom Rovňákom, PhD.

25.07.2014 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Prinášame Vám rozhovor s projektovým manažérom projektu „Reforma vzdelávania na Fakulte manažmentu PU v Prešove“ Ing. Martinom Rovňákom, PhD., ktorý si pre nás našiel čas a odpovedal na naše otázky. Čítaj ďalej ...

Integrovaný talent manažment, výzva a budúcnosť organizácií v krajinách V4

29.04.2014 - Redakcia Alumni klubu FM PU

V dôsledku dynamických zmien si začínajú organizácie (súkromná, verejná sféra a taktiež akademická obec) uvedomovať, že talent je hlavnou konkurenčnou výhodou a kľúčovým faktorom úspechu organizácie – spoločnosti. Čítaj ďalej ...

Prednáška sprievodkyne v Turecku na FM PU

28.04.2014 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Na pôde Prešovskej univerzity v Prešove sa 27. 11. 2013 uskutočnila prednáška na tému Turecko – nielen ako obľúbená turistická destinácia, ktorej odbornou prednášajúcou bola sprievodkyňa a delegátka slovenskej cestovnej kancelárie Ingrid Altincekic. Čítaj ďalej ...

Manager party 2013 je za nami

20.12.2013 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Ples, ktorý rok čo rok spája členov Fakulty manažmentu PU v Prešove a jej priateľov, sa konal 4. 12. 2013 v priestoroch ODK sály Prešov, pod záštitou dekana FM PU v Prešove prof. Ing. Dr. Róberta Štefka, Ph.D. a za účasti členov vedenia fakulty, Akademického senátu, vedúcich katedier, zástupcov PU v Prešove, vrátane prvého muža mesta Prešov – JUDr. Pavla Hagyariho. Čítaj ďalej ...Študentská podnikateľská cena 2013

19.12.2013 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Chodia ešte do školy, no napriek tomu už podnikajú  a vedú vlastnú firmu. Reč je o študentoch, ktorí sa prihlásili do celonárodnej súťaže Študentská podnikateľská  cena 2013. Tento rok tak urobilo až 48 z nich. Študent 2.  ročníka doktorandského štúdia na FakulteManažmentu  PU v Prešove Mgr. Igor Fedorko sa v októbri 2013 zúčastnil na tejto súťaži, ktorú po piatykrát na Slovensku organizovala dobrovoľná nezisková organizácia združujúca  mladých lídrov a podnikateľov Junior Chamber International – Slovakia. Náš študent sa umiestnil medzi TOP 5  finalistami súťaže. Čítaj ďalej ...Fakulta manažmentu PU v Prešove má nový vedecký časopis

31.10.2013 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Na pôde Fakulty manažmentu PU v Prešove odštartoval nový vedecký časopis Mladá veda / Young Science. Časopis je predovšetkým určený pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z rôznych vedných odborov, ktorí majú záujem publikovať aktuálne výsledky svojich teoretických či aplikovaných výskumov formou vedeckej štúdie. Čítaj ďalej ...
Manager párty 2013

29.10.2013 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Je to tu, 4. decembra 2013 v ODK Prešov sa uskutoční Manager párty - oficiálny ples Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Na podujatí vystúpia: Martin Husovský, Komajota, ľudová hudba Johanie Buddies, Michaella a ďalší. Informácie o cenách lístkov a predpredaji viď. plagát.
Ľudské hodnoty sú stĺpom zmyslu žitia - Rozhovor s prof. h. c. prof. Ing. Ondrejom Hroncom, DrSc.

10.06.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

V aktuálnom vydaní univerzitného časopisu Na pulze je uverejnený pútavý rozhovor s prof. h. c. prof. Ing. Ondrejom Hroncom, DrSc., ktorý si pre nás našiel čas a odpovedal na naše otázky. Čítaj ďalej ...
Ďalšia akcelerácia vedeckého výskumu a publikácií v najvyšších kategóriách

02.04.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

V aktuálnom vydaní univerzitného časopisu Na pulze, dekan Fakulty manažmentu prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D. sumarizuje priority fakulty v roku 2013, ktoré sú zamerané na akceleráciu vedeckého výskumu a publikačnej činnosti v najvyšších kategóriách. Čítaj ďalej ...Študentka FM PU v Maribore „Feel it, Love it, Live it“

02.04.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Keď Vás prestane baviť každodenný obyčajný život študenta na Slovensku, je tu niečo, čo Vám dokáže otvoriť oči a zmeniť pohľad na štúdium. Vedomosti získané nielen tvrdou prácou nad knihami, ale aj životnými skúsenosťami v zahraničí. Stačí vyhľadať pobočku SAIA n. p. v Prešove a tam Vám poradia. Čítaj ďalej ...Animačný maratón Fakulty manažmentu PU 2012

01.04.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Nový študijný program na Fakulte manažmentu PU v Prešove „Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo“, v študijnom odbore 8.1.1 Cestovný ruch má vo svojom študijnom pláne viacero predmetov týkajúcich sa praktických výstupov. K jedným z nich patrí študijný predmet Športovorekreačné služby a animácia. V tomto predmete by si mali študenti okrem teoretických vedomostí osvojiť aj praktické zručnosti a návyky pri animačných aktivitách. Čítaj ďalej ...Deň otvorených dverí

01.04.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Neočakávane veľký a intenzívny záujem zo strany potenciálnych uchádzačov o štúdium pozitívne prekvapil do istej miery aj samotných organizátorov. Stánok Fakulty manažmentu, až po okraj naplnený informačnými materiálmi, už v prvých minútach po otvorení dverí univerzity obkolesili stovky študentov stredných škôl. "Bolo veľmi motivujúce vidieť' dlhé rady študentov pýtajúcich sa na ponuku štúdia na Fakulte manažmentu". Čítaj ďalej ...Rozhovor s Mgr. Petrom Germuškom manažérom pre cestovný ruch a regionálny rozvoj - Košice 2013

12.02.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Prinášame Vám rozhovor s manažérom pre cestovný ruch a regionálny rozvoj projektu Košice 2013 - európske hlavné mesto kultúry Mgr. Petrom Germuškom, ktorý si pre nás našiel čas a odpovedal na naše otázky. Čítaj ďalej ...

Trainee program - Graduate

5.02.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Čo je to program Trainee program - Graduate? Jedná sa o špeciálny rozvojový program určený čerstvým absolventom vysokých škôl. Je to zamestnanie na plný úväzok obohatené o veľké množstvo rozvojových aktivít a školení s cieľom pripraviť mladých talentovaných absolventov na riadiace pozície v našej spoločnosti. Viac informácií o tomto programe je dostupných na našej internetovej stránke/www.tesco-graduates.sk.
Fakulta manažmentu aktívne spolupracuje so subjektmi z praxe

27.01.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Fakulta manažmentu sa môže pochváliť taktiež výsledkami, ktoré dosahuve v spolupráci so subiektmi podnikateľského prostredia. Na túto skutočnosť poukazuje aj článok v poslednom vydaní univerzitného časopisu Na pulze. Čítaj ďalej ...


FM PU na ceste za úspechom

09.01.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

V poslednom tohtoročnom vydaní univerzitného časopisu Na pulze prodekan pre prax, uplatnenie absolventov, kvalitu a rozvoj FM Ing. Ján Vravec, PhD. v svojom článku rekapituluje pracovné výsledky Fakulty manažmentu PU. Čítaj ďalej ...


Voľné pracovné pozície

21.11.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

V spolupráci s Radoslavom Sekerkom zo spoločnosti DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o. Vám prinášame niekoľko zaujímavých pracovných ponúk na pozície ako Obchodný riaditeľ, Osobný bankár, Bankový Senior Financial Controller, Riaditeľ facility oddelenia, Personálny riaditeľ, HR manager a Quality manager. Čítaj ďalej ...

Nový dekan Fakulty manažmentu PU v Prešove doc. Ing. Ladislav Sojka, CSc.

09.11.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Dňa 7. novembra 2012 bol Akademickým senátom Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v  Prešove, na základe § 27 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zvolený kandidát na dekana doc. Ing. Ladislav Sojka, CSc. Čítaj ďalej ...Manager párty 2012

12.10.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Už budúci mesiac, presne 6. novembra sa uskutoční Manager párty Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. V tejto súvislosti pre všetkých členov klubu, ktorí sa registrovali do 14.10.2012 prinášame exkluzívne 10% zľavu z ceny vstupenky, ktorú si môžete uplatniť do stredy 17.10.2012 - vstupenky objednávajte na adrese radovanbacik@yahoo.com. > Zobraz plagát <


Rozhovor: Katarína Ikrényiová

02.10.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Jedným z ďalších úspešných absolventov, ktorý si našli čas na naše otázky je konateľka spoločnosti A - OMEGA, s. r. o. PhDr. Katarína Ikrényiová. Čítaj ďalej ...


Napísali o nás - Prešovský večerník: "Patrioti oslavovali u Komiňara"

01.10.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Vo štvrtok sa u Komiňara na Šalgovíku konala 30. výročná schôdza klubu Patriot. Zakladajúci členovia si na nej pripomenuli svoje poslanie - združovať vplyvných a vzdelaných ľudí z rôznych oblastí spoločenského života v snahe prispieť vzájomnou spoluprácou k rozvoju východoslovenského regiónu. Čítaj ďalej ...
Rozhovor: Andrej Köböl

14.09.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

PhDr. Köböl Andrej ako úspešný absolvent Fakulty manažmentu, ktorý pôsobí na pozícii Head of HR spoločnosti Slovenské cukrovary, s.r.o. si našiel čas a odpovedal na naše otázky. Čítaj ďalej ...


Tomáš Baťa cesta za úspechom - prednáška

13.03.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

22. marca 2012 sa na akademickej pôde Prešovskej univerzity v Prešove pod záštitou Fakulty manažmentu uskutoční výnimočná prednáška riaditeľa Nádácie Tomáša Baťu Ing. Pavela Veleva pod heslom "Staň sa aj ty geniálnym podnikateľom". Radi Vás v tomto termíne privítame, a to konkrétne v miestnosti číslo 103 (Aula) na ulici 17. Novembra - VSA.

Plesová sezóna na PU v Prešove vyvrcholí reprezentačným plesom. Srdečne Vás pozývame.

14.01.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

28. januára sa uskutoční úž 15. ročník reprezentačného plesu PU v Prešove, informácie o vstupenkách získate v Unipocentre (unipo@unipo.sk) alebo priamo na tel. čísle 051 / 75 63 118. Pre študentov a ich partnerov platí zvýhodnená cena vstupenky 15,- € (plná cena vstupenky je 33,- €).


Obhliadnutie za rokom 2011 - vyberáme z archívu časopisu Na pulze

12.01.2012 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Rok 2011 priniesol Fakulte manažmentu veľa pozitívnych zmien a udalostí.

Napísalio o nás Na pulze - jesenné vydanie

17.11.2011 - Redakcia Alumni klubu FM PU

V jesennom vydaní univerzitného časopisu Na pulze dekan Fakulty manažmentu prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD. okrem iného v svojom článku spomenul rozbiehajúci sa projekt Alumni klubu Fakulty manažmentu PU.

"Vo vzťahu k absolventom fakulty v súčasnosti sa pod vedením PhDr. Radovana Bačíka, PhD, kreuje Alumni club, teda klub absolventov FM PU, ktorí bude propagovaný prostredníctvom vlastnej domény. Okrem databázy absolventov, prezentácie fakulty a jej aktivít bude členom poskytovať informácie o dianí na fakulte, možnosť účasti na odborných prednáškach a seminároch, možnosť aktívnej spolupráce s fakultou v zmysle ďalšieho vzdelávania absolventov, ako aj možnosti sprostredkovania odborných stáží a praxe pre študentov, pozvánky na absolventské stretnutia, kultúrne podujatia, atď. Spustenie webovej prezentácie klubu a s tým spojená možnosť registrácie absolventov v ňom je naplánované na 17. 11. 2011."

Spustenie webovej prezentácie Alumni klubu

17.11.2011 - Redakcia Alumni klubu FM PU

Dnešným dňom spúšťame oficiálnu webovú prezentáciu Alumni klubu Fakulty manažmenu Prešovskej univerzity v Prešove. Veríme, že aktivity zo strany klubu prispejú k vybudovaniu silnej a previazanej komunity absolventov našej fakulty. Radi uvítame Vaše návrhy a pripomienky ohľadne zlepšenia webovej prezentácie, ktoré by ešte viac napomohli rozvoju nášho spoločného cieľa - vytvorenie aktívnej komunity absolventov FM PU.