Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Študentská podnikateľská cena 2013

Chodia ešte do školy, no napriek tomu už podnikajú  a vedú vlastnú firmu. Reč je o študentoch, ktorí sa prihlásili do celonárodnej súťaže Študentská podnikateľská  cena 2013. Tento rok tak urobilo až 48 z nich. Študent 2.  ročníka doktorandského štúdia na Fakulte Manažmentu  PU v Prešove Mgr. Igor Fedorko sa v októbri 2013 zúčastnil na tejto súťaži, ktorú po piatykrát na Slovensku organizovala dobrovoľná nezisková organizácia združujúca  mladých lídrov a podnikateľov Junior Chamber International – Slovakia. Náš študent sa umiestnil medzi TOP 5  finalistami súťaže.

Čím sa zaoberá tvoje podnikanie?
Spoločnosť, v ktorej pôsobím sa nazýva Smash, s.r.o. a do portfólia jej služieb patrí tvorba internetových stránok, realizácia e-commerce riešení a venujeme sa aj tvorbe webových a mobilných aplikácií. Naša spoločnosť sa  taktiež s veľkým dôrazom zameriava na riešenia v oblasti  internetového marketingu - správu a optimalizáciu kontextovej reklamy PPC, optimalizáciu internetových stránok pre vyhľadávač Google, marketing na sociálnych sieťach, email marketing a pod. Okrem tejto ponuky služieb  v oblasti internetového marketingu sa moja firma venuje  vývoju vlastných inovatívnych technologických riešení.  Internetovému marketingu som sa venoval vo svojej bakalárskej a diplomovej práci a v súčasnosti sa tejto téme  rovnako tak venujem pri písaní rigoróznej a dizertačnej  práce, v rámci ktorej publikujem odborné články v domácich aj zahraničných periodikách. 

Je možné podľa teba skĺbiť štúdium a podnikanie a čo   by si odkázal študentom s dobrou podnikateľskou myšlienkou?
Myslím si, že je ideálne skĺbiť teoretické vedomosti získané na vysokej škole s praxou. Ja som na to pri svojich   začiatkoch mal ideálne podmienky, keďže to čo študujem  reálne aj vykonávam vo svojej podnikateľskej práci a spájam tak teoretické vedomosti s praxou. Študentom by som  chcel odkázať, aby sa nebáli začať podnikať. Najdôležitejšie je ešte pred samotným podnikaním realizovať mini  prieskum o tom, či má daný produkt alebo riešenie šancu uspieť na trhu a taktiež je dobré reálne zhodnotiť svoje finančné možnosti z hľadiska krytia nákladov a snažiť  sa o minimalizáciu potrebného počiatočného kapitálu. Je  potrebné tvrdo pracovať a všetky úvodné výnosy z podnikania vrátiť naspäť do firmy, aby mohla rásť.  

Prečo si sa rozhodol podnikať práve v tejto oblasti?
Internetový marketing zaznamenal za posledné roky obrovský rast a stal sa trendom v modernom riešení marketingových stratégií. Okrem základných výhod, akými sú vysoká merateľnosť, výborné analytické možnosti a vysoká flexibilita je internetový marketing v porovnaní  s klasickými koncepciami marketingu pre firmy stále pomerne nízko nákladovým riešením. Web teda vytvoril nesmierne príležitosti pre priame oslovenie úzkeho spektra  kupujúcich prostredníctvom cielených odkazov, pričom  náklady sú iba zlomkom veľkých reklamných rozpočtov. Moje podnikanie sa venuje širokému spektru služieb v oblasti internetového marketingu. Vytvorením kvalitnej  internetovej stránky sa všetko iba začína. Webstránka je  základným kameňom úspechu v prostredí internetu. Pri  našej práci vychádzame zo skutočnosti, že každý projekt  je špecifický, preto aj nástroje internetového marketingu,  ktoré naň chceme aplikovať, podrobne analyzujeme. Tvoríme webstránky, ktoré reprezentujú podnikanie našich  klientov na špičkovej úrovni, už od samotného začiatku  spolupráce dbáme na každý detail, či pixel. Existuje zásadné pravidlo, každá webstránka musí mať stanovený  cieľ, či už to bude vyplnenie objednávkového formulára,  objednaný produkt, alebo žiadosť o cenovú ponuku. Z hľadiska PR priniesol internet marketérom a spoločnostiam množstvo možností, akým spôsobom môže jednotlivec alebo firma komunikovať so svojimi zákazníkmi.  Prostredníctvom sociálnych sietí naši klienti vytvárajú  pozitívne vzťahy so svojimi zákazníkmi a svoju spoločnosť premieňajú na myšlienkových online vodcov, čo ich  podnikaniu dodáva punc kvality a dôveryhodnosti.  Čo je pre tvoje podnikanie v súčasnosti najdôležitejšie? Medzi základne firemné hodnoty patrí orientácia na inovácie a zákazníka, ktorého spokojnosť je na prvom mieste. Dôraz taktiež kladieme na kvalitné popredajné služby napr. vo forme dotazníkového prieskumu po určitom  čase využívania služieb, čím získavame spätnú väzbu  a zdokonaľujeme naše služby. Z personálneho hľadiska  každý človek v našom tíme predstavuje experta vo svojej  oblasti pôsobenia, čo zaručuje spojenie kreativity s modernými technologickými riešeniami.

 

Aké sú tvoje podnikateľské ambície a vízie?
Moje ambície sú samozrejme vysoké, chcem aby firma  naďalej rástla. Z krátkodobého hľadiska chceme rozšíriť pracovný kolektív, aktualizovať technické vybavenie  a presťahovať sa do lepších priestorov. Z dlhodobého hľadiska chceme rozbehnúť ďalšie startupové projekty, venovať sa klientskej práci pre veľké firmy v SR, a zároveň  preniknúť na zahraničné trhy. Z hľadiska inovácií chceme prinášať zaujímavé nové spôsoby riešenia fungovania  webstránok, napr. verejných inštitúcií ako napr. stránky  obcí, univerzít, nemocníc, leteckých spoločností, reštaurácií a pod. Pri našej práci chceme využívať maximálny potenciál nových technológií a moderných platforiem. Zároveň chceme našich klientov v tejto oblasti vzdelávať a byť  vždy medzi prvými pri udávaní trendov v tejto oblasti.Zdroj: Na pulze 2013

PhDr. Radovan Bačík, PhD. MBA
Fakulta manažmentu PU v Prešove
Foto: archív HN a JCI