Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Študentka FM PU vystúpila na stupienok víťazov

Na pôde Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa dňa 18. októbra 2011 v spolupráci s ČSOB Finančnou skupinou uskutočnila celodenná súťaž – HlavaPäta. Určená bola študentom prvého a druhého ročníka magisterského stupňa štúdia ekonomických odborov. Po Bratislave a Banskej Bystrici, dostali príležitosť ukázať svoje kreatívne nápady a inovačné myšlienky i východniari. Tejto súťaže sa zúčastnili aj študenti Fakulty manažmentu PU v Prešove.
Foto
Celkovo bolo do súťaže prihlásených 60 študentov. Tí boli rozdelení do náhodne vybraných trojčlenných tímov. Počas 12 hodín pracovali na stanovenej výzve, navrhovali trhovo odlíšiteľné benefity a prezentovali svoje návrhy s cieľom zvýšiť záujem o hypotéku od ČSOB. Skupiny študentov sa rozdelili presne na polovicu a každá prezentovala svoje nápady a návrhy pred svojou porotou. Porota z každej polovice vybrala tri skupiny, ktoré postúpili do finále. Samozrejme podmienky boli časovo limitované – 3 hodiny na vypracovanie riešenia, 4 minúty na prezentovanie svojho nápadu. Nakoniec do finálového kola postúpili 2 naše študentky a obe mali veľkú šancu na umiestnenie v top3. Tieto miesta boli odmenené cenami, ktoré by potešili každého – dvojtýždňová stáž v ČSOB + mp3 prehrávač, notebooky, prenosné
500 GB-ové harddisky.
Nápady a kreatívne riešenie zadania vyniesli študentky Fakulty manažmentu pekne vysoko. A jednej z nich, sa podarilo dosiahnuť i stupeň víťazov. Touto cestou by sme chceli zablahoželať študentke prvého ročníka magisterského stupňa štúdia na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove Monike Vargovej k dosiahnutiu 3. miesta v tejto súťaži. Gratulujeme!

 

 

Michal Orčík
Foto: archív FM PU v Prešove


 

Zdroj: Na PUlze