Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Rozhovor s absolventom Michalom Štefaníkom


Aké je Vaše súčasné profesné pôsobenie?

Momentálne som jeden zo spoločníkov prešovskej kaviarni M&M Coffee Bar. Mám na starosti celkový chod kaviarni, od tvorby nápojového lístku, sezónnych nápojových kariet, cez prijímanie, zaškoľovanie personálu až po marketing a propagáciu jednotlivých produktov a noviniek M&M-ka.

Ako si spomínate na štúdium na FM UNIPO, respektíve aká je Vaša osobná skúsenosť?

Na štúdium na FM UNIPO spomínam len v dobrom. Hoci počas štúdia som si neuvedomil, ako mi bude štúdium na FM UNIPO v budúcnosti nápomocné. Počas štúdia som získal zaujímavé vedomosti, osvojil som si dôležité vlastnosti a v neposlednom rade som získal veľmi dôležitých, blízkych a nápomocných ľudí a priateľov.

Čo by ste odporučili budúcim absolventom a súčasným študentom FM UNIPO?

Moje odporúčanie pre študentov sa bude stotožňovať s odporúčaním, ktoré som dostal ja pri písaní Bc. práce, chcel som ukončiť štúdium a nechcel som pokračovať na Mgr. štúdiu.