Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Rozhovor s absolventom Mgr. Milošom Ortutom, MBA


Aké je Vaše súčasné profesné pôsobenie?

V súčasnosti pôsobím v oblasti realít na pozícii regionálneho riaditeľa spoločnosti Winners Reality, ktorá je dcérskou spoločnosťou Winners Group. Spoločnosť sa špecializuje na sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Pre svojich klientov poskytuje komplexné služby realitného centra, ktoré zahŕňajú všetky potrebné činnosti pre bezproblémový obchod s nehnuteľnosťami.

Ako si spomínate na štúdium na FM UNIPO, respektíve aká je Vaša osobná skúsenosť?

Vedomosti, ktoré som získal na fakulte mi dali dobré základy pre moje ďalšie smerovanie a úspech. Vyučujúci, ktorí boli z praxe sa s nami podelili o svoje skúseností a názory, ktoré som zúročil vo svojom profesijnom raste. Teória je základ, ale prax ponúka nový pohľad. Bolo to veľmi zaujímavé počúvať odborníkov z praxe, ktoré sa podelili o svoje know-how na pôde fakulty.

Čo by ste odporučili budúcim absolventom a súčasným študentom FM UNIPO?

Súčasným študentom by som odporučil, aby sa už počas štúdia snažili zistiť, čomu sa chcú v budúcnosti venovať a začali na tom pracovať, na začiatku aspoň v malom. Aby sa zoznamovali s prostredím, v ktorom sa chcú uplatniť a aby začali vnímať teoretické veci z praktickej stránky. Bolo by fajn, aby teoretické vedomosti, ktoré nadobúdajú počas štúdia vedeli reálne zažiť v konkrétnej firme.