Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Rozhovor s absolventom Mgr. Pavelom Nikovom


Aké je Vaše súčasné profesné pôsobenie?

V súčasnosti pôsobím ako spoločník v spoločnosti Party Expert s.r.o., ktorá sa v prevažnej miere venovala organizovaniu eventov a súkromných spoločenských akcií. Dnes je hlavnou činnosťou spoločnosti prevádzkovanie zariadenia cestovného ruchu, kategórie hotel***. Ide o zariadenie Hotel Alfa*** v Giraltovciach, kde zároveň pôsobím na pozícii prevádzkového manažéra.

Ako si spomínate na štúdium na FM UNIPO, respektíve aká je Vaša osobná skúsenosť?

Na štúdium mám len pozitívne spomienky. Myslím si, že aj napriek odbornému stredoškolskému vzdelaniu práve štúdium na FM s orientáciou na cestovný ruch bolo výbornou východiskovou pozíciou pre začiatok podnikania v CR. Štúdium teoreticky obsahovalo všetky oblasti, s ktorými sa neskôr ako nováčik na trhu práce určite stretnete.

Čo by ste odporučili budúcim absolventom a súčasným študentom FM UNIPO?

Možno to bude znieť ako klišé, ale je dôležité neklasať na duchu a nevzdať sa pri prvej prekážke, po dlhej dobe nad ňou len mávnete rukou. To sa týka štúdia aj nasledujúcej profesionálnej dráhy. Je podstatné sa orientovať na svoje potenciálne budúce pracovné odvetvie už počas štúdia. Vo väčšine prípadov po ukončení štúdia neprídu ponuky samé. Každopádne prajem všetkým študentom veľa úspechov, nejde vždy o to najlepšie hodnotenie zo skúšky, ale o to aby sa vždy našli v tom čo robia.