Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Rozhovor s absolventom PhDr. Jozefom Nagy


Aké je Vaše súčasné profesné pôsobenie?

V súčasnosti pôsobím na Národnom inšpektoráte práce, konkrétne v rámci Kancelárie námestníka, oddelenie kontroly.

Ako si spomínate na štúdium na FM UNIPO, respektíve aká je Vaša osobná skúsenosť?

Moje rozhodnutie začať štúdium na FM vnímam ako svoju správnu a adekvátnu voľbu. Podnetom a motiváciou k tomuto kroku bola potreba zvýšiť úroveň môjho vzdelania a posunúť sa ďalej v profesionálnom živote. Z praktického pohľadu podporujem akúkoľvek investíciu do vzdelania pre nadobudnutie vedomostí, zručností a skúseností pre ďalšie využitie v praxi. Oceňujem prístup a flexibilitu fakulty v čase môjho štúdia v umožnení zúčastňovať sa na prednáškach a seminároch, ktoré boli otvorené, zrozumiteľné a komunikatívne. Štúdium ma obohatilo o mnohé špecifické oblasti ako manažment, PR, marketing, ekonómia a ekonomika, financie či informácie z práva, ktoré teraz uplatňujem v mojej práci.

Čo by ste odporučili budúcim absolventom a súčasným študentom FM UNIPO?

Nepoznám žiadnu definíciu na dosiahnutie pracovného úspechu a žiadna z vysokých škôl takýto úspech ani nezaručí. Ide však o to, akým spôsobom sa jedinec vyformuje aj počas vysokoškolského štúdia. Absolvovaním univerzity sa nikto nestáva absolútne múdrym človekom. V priebehu štúdia však vie nadobudnúť bohaté vedomosti tvoriace základ, na ktorom vie stavať a smerovať svoj budúci život, pričom skúsenosti získava postupne v práci. Vykonaním skúšok najmä z ťažkých predmetov sa študenti naučia zdolávať prekážky. Študenti, budúci absolventi, študujte, vyvíjajte a formujte sa aj vy. Štúdium na FM UNIPO odporúčam všetkým motivovaným záujemcom.