Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Rozhovor s absolventkou Alexandrou Meždejovou


Aké je Vaše súčasné profesné pôsobenie?

Moje súčasné pôsobenie je v gastro firme Fusion Group, kde zastávam pozíciu marketingovej manažérky. Firma pôsobí na slovenskom trhu už päť rokov a zamestnáva vyše 100 zamestnancov. Staráme sa o 5 unikátnych konceptov na celom Slovensku od Bratislavy až po Prešov. Momentálne planujeme v roku 2019 expanziu do susedného Poľska, čo je pre nás obrovská výzva.

Ako si spomínate na štúdium na FM UNIPO, respektíve aká je Vaša osobná skúsenosť?

Študentkou na FM som bola v rokoch 2012-2017. Odbor, v ktorom som študovala bol bakalársky stupeň - Turizmus, hotelierstvo a kúpelníctvo a stupeň magisterský Manažment. Ako si spomínam na štúdium na vysokej škole ? Určite s úsmevom. Samozrejme tak ako v živote aj v škole boli dobré, ale aj zlé dni, no aj tie treba zvládnuť. Spomínam si na niektoré predmety, učivá, pri ktorých učení som si vravela: ,,Toto nikdy k životu potrebovať nebudem!” Človek mieni a život mení. Možno neveríte, ale tie informácie som už využila a bola som na to hrdá. Moja práca ma veľmi baví a som rada, že pracujem v obore, ktorý som aj vyštudovala.

Čo by ste odporučili budúcim absolventom a súčasným študentom FM UNIPO?

Chytiť sa každej príležitosti, ktorá sa vám naskytne. Nikdy neviete, akú skúsenosť niekedy využijete vo svoj prospech.