Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Rozhovor s absolventkou Mgr. Simonou Kopčakovou, M.A.


Aké je Vaše súčasné profesné pôsobenie?

V súčasnosti je mojim pracovným pôsobiskom Honorárny konzulát Moldavskej republiky v Slovenskej republike, pričom medzi moje aktivity patrí prezentácia Slovenska v zahraničí, udržiavanie a rozvoj zahraničných vzťahov s partnerskými organizáciami, spolupráca na rôznych medzinárodných projektov, podpora Moldavských občanov žijúcich na Slovensku a ich reprezentácia a zastupovanie pred inštitúciami. Okrem týchto reprezentatívnych úloh som poradcom pre rozvoj dopravnej infraštruktúry na Slovensku a Moldavsku.

Ako si spomínate na štúdium na FM UNIPO, respektíve aká je Vaša osobná skúsenosť?

Spomienky na štúdium na FM sa okrem vzdelávania a získavania cenných informácií a rád pre pracovný trh točia okolo príjemných spolužiakov a ľudí, ktorí zabezpečovali chod vzdelávacej inštitúcie. Moje štúdium presiahlo štandardnú dĺžku a som rada, že mi bolo umožnené predĺženie štúdia a podpora vzdelania v zahraničí, nakoľko UNIPO dbá na reprezentáciu Slovenska a slovenských študentov v zahraničí. Aj s touto podporou a ústretovosťou som sa stala úspešnou absolventkou, plnohodnotne pripravenou na vstup do pracovného kolotoča.

Čo by ste odporučili budúcim absolventom a súčasným študentom FM UNIPO?

Jednoznačne všetkým študentom, či už súčasným alebo čerstvým absolventom, odporúčam sa zúčastňovať všetkých medzinárodných príležitostí a využívať pomerne široké možnosti stáží, študijných pobytov, exkurzií, výstav, ale aj neformálnych stretnutí so zahraničnými študentami a lektormi. Všetky príležitosti, kontakty a možnosti stretávania sa môžu viesť k spoznaniu svojho budúceho zamestnania alebo Vás odrazia na ceste rozhodnutí, ktoré sú potrebné pre reálny poštudentský život.