Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Rozhovor s absolventkou Danou Kaščákovou


Aké je Vaše súčasné profesné pôsobenie?

Aktuálne pôsobím ako interný kouč pre Tatra banku.

Ako si spomínate na štúdium na FM UNIPO, respektíve aká je Vaša osobná skúsenosť?

Na FM PU som bola študentkou od roku 2011 do roku 2013 v rámci druhého stupňa, v roku 2017 som na FM získala titul doktor filozofie. Som rada, že som si v rámci fakulty mohla zvoliť špecializáciu ľudské zdroje. Táto voľba mi neskôr bola nápomocná pri získaní aktuálnej pracovnej pozície. Počas písania rigoróznej práce oceňujem nápomocný prístup zo strany FM PU.

Čo by ste odporučili budúcim absolventom a súčasným študentom FM UNIPO?

Učiť sa jazyky. Už to znie ako klišé, ale je to tak. Otvorí Vám to dvere k informáciám a skúsenostiam, ktoré by bolo bez jazyka veľmi ťažko získať. Využívať rozvojové aktivity, ktoré škola ponúka - erazmus, rôzne stáže, účasť na projektoch, diskusiách a pod. Využite roky štúdia na VŠ naplno a hlavne aktívne. Nie je dôležité mať z každého predmetu hodnotenie A. Dôležité je vybrať si to, čo Vás naozaj baví, tomu venovať svoj čas a snažiť sa byť v tom čo najlepší.