Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Rozhovor s absolventkou Mgr. Ivanou Hrebenarovou


Aké je Vaše súčasné profesné pôsobenie?

Súčasne pôsobím ako riaditeľka v 4* hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi. Po skončení štúdia som začala svoju kariéru v najlepšom hoteli na Slovensku - Grand Hotel Kempinski High Tatras na Štrbskom plese, kde som nastúpila na pozíciu čašníčka. Touto pozíciou som síce nebola nadšená, ale motivovala ma možnosť kariérneho rastu, a to sa mi aj podarilo. Spoločnosť Kempinski som opúšťala s manažérskou pozíciou, a to len preto, že sa mi podarilo uspieť vo výberovom konaní na riaditeľku OOCR Slovenský raj & Spiš. Počas pôsobenia v tejto organizácii som dostala ponuku na pozíciu riaditeľky hotela Metropol. Nakoľko som to považovala za obrovskú výzvu, neváhala som a ponuku pracovať v najlepšom hoteli v Spišskej Novej Vsi som neodmietla. Okrem toho stále pôsobím v OOCR ako členka Predstavenstva. Musím povedať, že rozhodnutie neľutujem a prácu si neskutočne vážim a užívam, i keď je veľmi náročná.

Ako si spomínate na štúdium na FM UNIPO, respektíve aká je Vaša osobná skúsenosť?

Spomienky na štúdium na FM sú zväčša pozitívne. Rozhodla som sa pre školu, ktorá ma bavila počas celej doby trvania štúdia a veľmi ma teší, že teoretické vedomosti môžem teraz využívať v každodennej praxi. Veľkým prínosom a bránou do mojej budúcej profesie bola bakalárska aj diplomová práca, ktorej som sa venovala. Počas spracovávania týchto prác som si veľmi želala, aby som to raz všetko mohla zúročiť ako absolventka a želanie sa splnilo :) Veľmi rada spomínam na slová mojej školiteľky, keď som raz zvažovala pokračovať v štúdiu, a to: "Vás slečna potrebuje prax", a ja preto verím, že som teraz pre prax prínosom.

Čo by ste odporučili budúcim absolventom a súčasným študentom FM UNIPO?

Budúcim absolventom a študentom FM odporúčam, aby boli v štúdiu vytrvalí a stanovili si jasné ciele, ktoré chcú v budúcnosti sledovať a za žiadnu cenu sa ich nevzdávali. Byť úspešným na trhu práce nie je vôbec jednoduché, a preto je dôležité vedieť sa presadiť, nevzdávať sa a veriť si. Samozrejme je tiež potrebné myslieť na to, že praktické skúsenosti je nutné získavať už počas štúdia.