Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Rozhovor s absolventom Slavomírom Harčárom


Aké je Vaše súčasné profesné pôsobenie?

Som riaditeľom spoločnosti H&P Harčár a partneri, ktorá sa zaoberá finančným poradenstvom v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a lízingu.

Ako si spomínate na štúdium na FM UNIPO, respektíve aká je Vaša osobná skúsenosť?

Moje skúsenosti sú veľmi pozitívne. Na štúdium mám samé pekné spomienky. Študoval som externe, a tak mi imponovalo prepojenie štúdia a praxe. Najviac som si cenil učiteľov z praxe, ktorí aplikovali teóriu na konkrétne príklady z praxe, napr. z oblasti daňovníctva a účtovníctva.

Čo by ste odporučili budúcim absolventom a súčasným študentom FM UNIPO?

Budúcim absolventom by som odporučil spájať štúdium s praxou, aby začali pracovať už počas štúdia, aby tak mohli vidieť ako teória a prax do seba navzájom zapadajú.