Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Rozhovor s absolventom Adriánom Gužom


Aké je Vaše súčasné profesné pôsobenie?

V súčasnosti pôsobím ako starosta obce Kružlová, predseda Združenia mikroregiónu Údolie smrti a predseda Občianskeho združenia Dukla.

Ako si spomínate na štúdium na FM UNIPO, respektíve aká je Vaša osobná skúsenosť?

Na štúdium si spomínam len a len dobre. Obohatilo ma to, veľa som sa naučil, spoznal som nových ľudí a vznikli kamarátstva, ktoré pretrvávajú až do dnes.

Čo by ste odporučili budúcim absolventom a súčasným študentom FM UNIPO?

Odporúčam im, aby k štúdiu pristupovali čo najzodpovednejšie, lebo nikdy nevedia, kedy naučené vedomosti využijú respektíve zúročia vo svojom ďalšom či súkromnom či profesnom živote. A prajem im, aby si to obdobie študovania užívali naplno, lebo ubehne tak rýchlo, že si to uvedomia, až keď bude po ňom.