Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


  • Richard Fedorko

    Mgr. Richard Fedorko

    Tajomník & Webmáster klubu
    Interný doktorand na Katedre marketingu a medzinárodného obchodu.

Vyštudoval manažment na Prešovskej univerzite v Prešove, kde ďalej pokračuje v doktorandskom štúdiu na Katedre marketingu a medzinárodného obchodu Fakulty manažmentu. Svoju výskumnú činnosť orientuje na problematiku e-Marketinu a e-Businessu. Ide konkrétne o oblasti on-line reklamy, nástrojov podpory predaja, sociálnych médií a optimalizácie webových stránok. Svoje schopnosti a znalosti v praxi aplikuje ako externý konzultant vo viacerých obchodných spoločnostiach.