Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Prednáška sprievodkyne v Turecku na FM PU

Na pôde Prešovskej univerzity v Prešove sa 27. 11. 2013 uskutočnila prednáška na tému Turecko – nielen ako obľúbená turistická destinácia, ktorej odbornou prednášajúcou bola sprievodkyňa a delegátka slovenskej cestovnej kancelárie Ingrid Altincekic. V súčasnosti žije od mája do októbra v tureckej Alányi, zvyšok roka v Žiline, kde pôsobí ako stredoškolská učiteľka tureckého jazyka. Desať rokov žila v Istanbule, kde absolvovaním kurzu cestovného ruchu získala licenciu Ministerstva cestovného ruchu Tureckej republiky, a je tak oficiálnou sprievodkyňou v Turecku. Je členkou Istanbulskej komory sprievodcov a má viac ako 10-ročnú prax sprievodkyne turisticky najzaujímavejších atraktivít Turecka. Má slovenské aj turecké občianstvo, plynule rozpráva tureckým jazykom a ako oficiálna notárska tlmočníčka a prekladateľka pracovala počas svojho pôsobenia v Istanbule na konzuláte Slovenskej republiky, kde tlmočila aj oficiálnym štátnickým návštevám. V súčasnosti pôsobí ako oficiálna tlmočníčka aj pre najvyšších tureckých štátnikov, vrátane premiéra a prezidenta Turecka. Takmer hodinovú odbornú prednášku začala predstavením sa v tureckom jazyku a pokračovala základnými informáciami o  prírodných pomeroch Turecka, o jeho histórii, gastronómii a tradíciách. Zvlášť pútavo rozprávala o tureckom obyvateľstve a o rozdieloch medzi ich a našou mentalitou. Keďže študenti majú možnosť v rámci svojho štúdia vybrať si z odporúčaného študijného plánu predmet Sprievodcovská činnosť, zvlášť ich zaujímali skúsenosti a zážitky z jej dlhoročnej sprievodcovskej praxe i práce delegátky.


Zdroj: Na pulze 2014

RNDr. Jana Mitríková, PhD. KTaHM FM PU v Prešove Foto: archív autorky