Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Podmienky používania

Základné ustanovenia
 • Užívateľ je súkromná osoba, ktorá má aktívny účet v systéme Kafm.sk.
 • Účet je profil vytvorený prevádzkovateľom Kafm.sk obsahujúci užívateľove dáta zadané pri registrácii.
 • Vlastníkom stránky Kafm.sk ja Fakulta Manažmentu - Prešovská univerzita v Prešove.

Používateľské účty
 • Každá osoba môže mať viac ako jeden účet. Je zakázané poskytnúť prihlasovacie údaje a heslo tretej strane.
 • Používateľský účet nie je spoplatňovaný a je možné ho ukončiť, alebo zrušiť kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu, za predpokladu, že to písomne oznámi na adrese Admin@Kafm.sk.
 • Každý nový účet je povinne overený Administrátorom Kafm.sk. Overuje sa fakt či registrujúca osoba je absolventom Fakulty manažmentu na Prešovskej univerzite v Prešove.
 • Administrátor má právo odmietnuť registráciu účtu. V tomto prípade to bude užívateľovi oznámené.
 • Užívateľ súhlasí so zasielaním e-mailov na jeho e-mailovú schránku z prevádzky Kafm.sk ohľadom aktualizácií, alebo zmien v prevádzke.

Služby
 • Žiadna z funkcionalít Kafm.sk nesmie byť použitá v rozpore so zákonom.
 • Užívateľ nesmie posielať žiadne správy, ktoré sú urážlivé, vulgárne a proti zákonom krajiny, do ktorej bude správa doručená.
 • Užívateľ sa nesmie vydávať za inú osobu, webovú stránku, firmu alebo spoločnosť.
 • Služby poskytujúce Kafm.sk nesmú byť využité na odosielanie nevyžiadanej pošty (SPAM)

Zodpovednosť
 • Užívateľ je plne zodpovedný za charakter, typ, obsah a odosielaných e-mailových správ.
 • V prípade zistenia porušenia zákona Kafm.sk poskytne užívateľské dáta pre potreby vyšetrovania polícii alebo na súd.

Zakázaný obsah
 • Žiaden obsah e-mailových správ zakázaný zákonom nie je povolený.
 • Žiadna masové distribúcie e-mailových správ, ktoré obsahujú zbieranie údajov, náboženské kázanie, vyhrážanie zabitím alebo poškodením, výzva o peňažný dar, tovar, služieb alebo krv, nie je povolená.

Zakázaný obsah
 • Služby Kafm.sk sú neustále monitorované a chránené proti neoprávnenému prístupu.
 • Kafm.sk Vás nikdy nebude žiadať o zaslanie Vášho užívateľského mena, alebo hesla.
 • Používateľ nesmie umožniť prístup k jeho účtu tretej osobe.

Záverečné ustanovenia
 • Kafm.sk si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Kafm.sk si vyhradzuje právo sledovať, ukladať a archivovať e-mailové správy, rovnako ako IP adresy z ktorých bolo odoslanie uskutočnené.
 • Dáta budú uložené a v prípade akéhokoľvek porušenia zákonov a môžu byť použité ako dôkazy pre políciu alebo súd.