Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Napísali o nás - Prešovský večerník: "Patrioti oslavovali u Komiňara"

Vo štvrtok sa u Komiňara na Šalgovíku konala 30. výročná schôdza klubu Patriot. Zakladajúci členovia si na nej pripomenuli svoje poslanie - združovať vplyvných a vzdelaných ľudí z rôznych oblasti spoločenského života v snahe prispieť vzájomnou spoluprácou k rozvoju východoslovenského regiónu.

Občianske združenie Patriot - Klubu východniarov Prešov vzniklo po vzore klubov Patriot v Bratislave a v Košiciach. Prioritne sa zameriava na ochranu a podporu zdravia, podporu športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, ochranu ľudských práv, ochranu a tvorbu životného prostredia, ale i na podporu vzdelávania, vedy a výskumu. Práve kvôli dvom spomínaným skutočnostiam bolo súčasťou programu výročnej schôdze i uvedenie do života vedeckej monografie PhDr. PaedDr. Martiny Ferencovej, PhD., členky klubu, s názvom An analytical view of communication and managerial capabilities and their use in practice, ktorá vyšla v Bruseli. Knihu do života uviedol prezident Patriot - Klubu východniarov Prešov PaedDr. Patrik Tomič a dekan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD. Výber týchto dvoch pánov nebol náhodný, svojou účasťou takto symbolicky spečatili ďalšiu spoluprácu. Členovia klubu totiž vďaka iniciatíve Martiny Ferencovej, s podporou dekana fakulty Róberta Štefka, participovali a budú naďalej participovať na výučbe predmetov na Fakulte manažmentu PU v Prešove, nakoľko ich prezentácie na prednáškach a seminároch sa doposiaľ u študentov stretli s veľmi pozitívnym ohlasom. Vedenie klubu i fakulty plánujú v tomto akademickom roku prehĺbiť vzájomnú interakciu v zmysle prepojenia teórie s praxou na podporu Prešovského regiónu. Niektorí členovia klubu sú i členmi Expertnej a podnikateľskej rady FM PU v Prešove a zúčastnia sa i medzinárodnej vedeckej konferencie Management 2012 - Research in management and business in the light of practical needs v Novom Smokovci, ktorú Fakulta manažmentu organizuje v dňoch 4. a 6. októbra 2012. Rokovania zúčastnených na spomínanom fóre sa budú viesť v duchu podpory východoslovenského regiónu.

Zdroj: Prešovský večerník