Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


O klube

 • V súčasnej hektickej dobe je človek nútený oveľa častejšie meniť rôzne prostredia či kolektívy, a aj toho vyplýva jeho potreba niekam patriť a možnosť niekam sa vrátiť. Počas svojho života človek značnú časť života venuje štúdiu, kde si často krát vytvára pevné kolektívne väzby, o ktoré nechce prísť. Aj z tohto dôvodu sme prišli s myšlienkou realizácie absolventského klubu Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, ako komunikačného kanálu medzi Fakultou a jej absolventmi, ktorého cieľom je integrácia absolventov do života fakulty. Taktiež našim cieľom je umožniť absolventom efektívne komunikovať nielen s Fakultou ale tiež navzájom medzi členmi klubu. Zmysel realizácie projektu vidíme taktiež v posilnení dobrého mena Fakulty manažmentu ako aj samotnej Prešovskej univerzity.


 • Prečo sa stať členom klubu? Na túto otázku je ľahké odpovedať. Fakulta manažmentu plánuje ponúkať členom klubu svojim členom benefity ako sprostredkovanie kontaktov medzi absolventmi, informovanie o aktuálnom dianí na fakulte, možnosť účasti na odborných prednáškach a seminároch, možnosť aktívnej spolupráce s Fakultou v zmysle ďalšieho vzdelávania absolventov, ako aj možnosti sprostredkovania odborných stáží a praxe pre študentov, pozvánky na absolventské stretnutia, kultúrne podujatia Fakulty.


 • Projekt Alumni klubu Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove sa realizuje pod záštitou dekana fakulty prof. Ing. Dr. Róberta Štefka, PhD. Agenda klubu spadá do kompetencií členov Katedry marketingu a medzinárodného obchodu pod vedením PhDr. Radovana Bačíka, PhD. Fakulta plánuje oficiálne otvoriť brány alumni klubu pre svojich absolventov ešte tento kalendárny rok. Úspech projektu vidíme v skutočnosti, že tento klub sa stane miestom, kde sa môžu absolventi znova stretnúť so svojimi profesionálnymi vzormi, ale aj starými priateľmi čí niekdajšími rivalmi.

Vedenie klubu

 • Róbert Štefko

  prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD. Zakladateľ klubu | Otvor profil

  Dekan Fakulty manažmentu PU v Prešove.

 • Radovan Bačík

  PhDr. Radovan Bačík, PhD. MBA. Riaditeľ klubu | Otvor profil
  Vedúci katedry Marketingu a medzinárodného obchodu.

 • Richard Fedorko

  Mgr. Richard Fedorko, PhD. Tajomník klubu | Otvor profil
  Odborný asistent na katedre Marketingu a medzinárodného obchodu.