Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Manager party 2011

Fakulta manažmentu PU v Prešove zažila po roku opäť najväčšiu párty, ktorú zorganizoval PhDr. Radovan Bačík, PhD. v spolupráci s agentúrou All4event. Akcia, ktorá každoročne spája členov akademickej obce, sa konala 16.11.2011 v priestoroch ODK Prešov, pod patronátom dekana FM PU v Prešove prof. Ing. Dr. Róberta Štefka, PhD. za účasti členov vedenia fakulty, vedúcich katedier, manažérky pre komunikáciu a PR FM PhDr. PaedDr. Martiny Ferencovej, PhD., zástupcov PU v Prešove, riaditeľky UNIPOCENTRA PU Mgr. Kamily Urmaničovej, členov akademickej obce a priateľov fakulty, vrátane prvého muža mesta Prešov – JUDr. Pavla Hagyariho.
Foto
Každý účastník mal možnosť zabávať sa na 3 miestach s rôznorodým zameraním – 3 stage pozostávali z MANAGER STAGE / DISCO STAGE / ĽUDOVÁ ZÁBAVA. Manažérov, v celkovom počte 400, čakal bohatý kultúrny program a zábava až do rána. Špeciálnym hosťom večera bol bongoman Elizz. Program spríjemnili členovia divadla ETUDY, spevom sestry Ferenčíkové a vážnosť akcie umocnil piesňami aj gospelový zbor G.O.D.´s. Účastníci Manager párty 2011 označili akciu ako veľmi vydarenú a tešia sa na budúci ročník.
Foto

 

PhDr. Radovan Bačík, PhD.
Fakulta manažmentu PU v Prešove
Katedra marketingu a medzinárodného obchodu


 

Zdroj: Na PUlze