Fakulta manažmentu PU v Prešove má nový vedecký časopis


Manager party 2013 je za nami

Ples, ktorý rok čo rok spája členov Fakulty manažmentu PU v Prešove a jej priateľov, sa konal 4. 12. 2013 v priestoroch ODK sály Prešov, pod záštitou dekana FM PU v Prešove prof. Ing. Dr. Róberta Štefka, Ph.D. a za účasti členov vedenia fakulty, Akademického senátu, vedúcich katedier, zástupcov PU v Prešove, vrátane prvého muža mesta Prešov – JUDr. Pavla Hagyariho. Fakulta manažmentu PU v Prešove zažila znovu po roku najväčšiu party, pod taktovkou PhDr. Radovana Bačíka, PhD. MBA. Účastníci plesu mali možnosť zabávať sa na hudbe a speve Martina Husovského (Komajota), Michaelly a svoje remeslo predviedli aj DJ Steeve G - Eriko DJ. Program spríjemnili parkouristi B.O.C Crew, a akciu umocnila taktiež ľudová hudba Johanie Buddies. Moderátorom večera bol ako každoročne Edo Michálek.

PhDr. Radovan Bačík, PhD. MBA
Foto: Fakulta manažmentu PU v Prešove

 

Zdroj: Na PUlze