Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Leto s logistikou

V dňoch 25. 7. – 5. 8. 2011 sa na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnila Letná škola matematického modelovania v logistike – MAMILOG, v rámci programu IP Erasmus s grantom Európskej komisie. Podujatie organizovala a realizovla Katedra kvantitatívnych metód a manažérskej informatiky FM PU v Prešove v spolupráci so zahraničnými partnerskými organizáciami ako Lappeenranta University of Technology vo Fínsku, The College of Informatics and Management v Bielsko-Biala v Poľsku a Fakultou výrobných technológií v Prešove, Technickej univerzity v Košiciach. Päticu prednášajúcich: doc. Dr inž. Roberta Bucki, PhD. z Poľska, prof. Matti Heiliö a Dr. Sirkku Parviainen z Fínska, prof. Ing. Vladimír Modrák, PhD. a prišiel podporiť aj reprezentant CORDISu za Európsku úniu (Community Research and Development Information Service) Prof. Ing. Eduard Babulák, PhD. z kanady PaedDr. Anna Antonyová, PhD.,.

Vedeckým zameraním projektu bolo spracovať danú problematiku logistiky na báze matematického modelovania, čím sa študentom organizácií zúčastnených krajín umožnilo vnímať manažment v oblasti logistiky cez integrovaný prístup a vzájomné prepojenie jednotlivých predmetov. Empirický prístup ako aj optimalizačné metódy so simuláciou procesov použitím vhodných programových prostriedkov sa stávajú návodom pri rozhodovaní, ktoré je každodennou súčasťou práce manažéra. 

 

PaedDr. Anna Antonyová, PhD.

 

Zdroj: Na PUlze