Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Rozhovor: Andrej Köböl

PhDr. Köböl Andrej ako úspešný absolvent Fakulty manažmentu, ktorý pôsobí na pozícii Head of HR spoločnosti Slovenské cukrovary, s.r.o. si našiel čas a odpovedal na naše otázky:

Čo pre Vás znamená Fakulta manažmentu s odstupom času?
Najmä veľa krásnych spomienok na mladosť.

Čo z toho, čo ste sa počas vysokoškolského štúdia naučili aplikujete vo svojom terajšom povolaní?
Mnoho. Mal som štastie, že som sa uplatnil priamo v oblasti, ktorú som vyštudoval. Okrem odborných poznatkov ma však vysokoškolské štúdium formovalo aj ako človeka, viedlo k zodpovednosti a samostatnosti.

Využívate v súčasnosti sieť kontaktov, ktoré ste získali na vysokej škole?
Áno, s časťou bývalých spolužiakov som v kontakte. Vymieňame si skúsenosti, pomáhame si. Pracujem v nadnárodnej firme, v ktorej tiež investujeme čas a financie do rozvoja networkingu našich zamestnancov, pracujúcich v rôznych krajinách a na rôznych kontinentoch. Prináša to výmenu skúseností a vedomostí a pomáha hľadať cezhraničné synergie.

Aké sú podľa Vás možnosti spolupráce Fakulty manažmentu PU v Prešove a podnikov, organizácií či inštitúcií, v ktorých pracujú jej absolventi?
Pokiaľ viem, Fakulta manažmentu intenzívne spolupracuje so zamestnávateľmi už dnes. Ak sa však pýtate len na tie podniky a organizácie, ktoré prijímajú absolventov Fakulty manažmentu, tie môžu poskytnúť škole cennú spätnú väzbu o tom, ktoré vedomosti, znalosti a spôsobilosti sú u absolventov dostatočne rozvinuté, a ktoré menej. Na základe toho môže škola prispôsobovať vedomostný profil absolventov požiadavkám trhu práce. 

Ste naklonení myšlienke aktívne sa podieľať na rozvíjaní vzťahov so svojou alma mater do budúcna?
Áno. Na Fakultu manažmentu sa veľmi rád vraciam kvôli ľuďom, ktorých tu stretávam. Cítim tiež osobný záväzok voči svojej alma mater, nakoľko mi veľa dala.

Aká forma spolupráce by podľa Vás bola obojstranne obohacujúca?
Páči sa mi myšlienka klubu absolventov. Pre mňa by bolo obohacujúce, ak by v rámci klubu absolventov mal každý študijný odbor vlastnú platformu pre výmenu poznatkov a skúseností nielen medzi absolventmi daného odboru, ale aj súčasnými študentmi a vysokoškolskými učiteľmi. Absolventi by získali nové poznatky z oblasti vedy, výskumu a teórie, naopak pre vysokoškolských učiteľov by to mohol byť zdroj praktických príkladov a regionálnych prípadových študií.