Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


Rozhovor: Katarína Ikrényiová

Jedným z ďalších úspešných absolventov, ktorý si našli čas na naše otázky je konateľka spoločnosti A - OMEGA, s. r. o. PhDr. Katarína Ikrényiová PhDr.

Čo pre Vás znamená Fakulta manažmentu s odstupom času?
Aj keď som pôvodne začala študovať odbor Vzdelávanie dospelých (v posledné 3 semestre sa orientovala výučba aj na manažment, marketing a ekonómiu) a až následne rigoróznu prácu som obhajovala na Fakulte manažmentu. Dnes skoro po 20 rokoch pre mňa znamená veľmi dobré rozhodnutie. Poznatky získané z Prešova som mala možnosť uplatniť v spolupráci so zahraničím, a musím povedať že boli oveľa komplexnejšie ako mojich partnerov zo zahraničia. Môžem povedať, že táto škola ma prinútila myslieť, uvažovať nad niektorými informáciami, a nebrať ich ako fakt. Možno to spôsobilo aj to, že prvé semestre sme dostali veľmi dobrý základ z filozofie a logiky, a veľmi dobrý základ zo psychológie.

Čo z toho, čo ste sa počas vysokoškolského štúdia naučili aplikujete vo svojom terajšom povolaní?
Kombinácia humanitného vzdelania (psychológia, pedagogika, sociológia, personalistiky) ale aj marketingu, manažmentu a ekonómie mi dalo veľmi dobrý základ na akúkoľvek prácu. Už 12 rokov podnikám v oblasti vývoja vzdelávacích programov, v oblasti výberu vhodných kandidátov do firiem, zároveň 17 rokov vykonávam poradenskú činnosť pre zahraničné a slovenské spoločnosti v oblasti organizácie práce a personálneho manažmentu. Marketing a ekonomiku používam denne v riadení firmy a manažment je základným pilierom celej poradenskej činnosti. Preto si myslím, že všetko čo som sa naučila na škole skoro 20 rokov využívam v praxi.

Využívate v súčasnosti sieť kontaktov, ktoré ste získali na vysokej škole?
V súčasnosti nie, pretože náš ročník zameraný na manažment tvorili 4 absolventi. Jedna pracuje v zahraničí na americkej ambasáde v africkom štáte, druhá pracovala ako manažér v Prahe, a kolega by mal žiť v Košiciach. Čo sa týka učiteľov – určite som v úvode ale aj teraz neskôr skôr spolupracovala s prof. Štefkom. Dnes je na Fakulte manažmentu veľa nových učiteľov, ktorých už nepoznám.

Aké sú podľa Vás možnosti spolupráce Fakulty manažmentu PU v Prešove a podnikov, organizácií či inštitúcií, v ktorých pracujú jej absolventi?
Ja som dekanom bola oslovená, a snažila som sa odovzdať aj prostredníctvom aktívnych metód súčasným študentom veľa zo svojej praxe. Myslím si, že ich tieto veci zaujali, minimálne do praxe prišli informovanejší. Vzhľadom na to, že žijem veľmi ďaleko od Prešova, neviem posúdiť zapojenie iných absolventov, a čo sa týka môjho pôsobenia bolo neekonomické pre školu a  časovo náročné pre mňa chodiť pravidelne do Prešova. Určite rada (možno skôr jednorázovo) formou Case studies alebo iným foriem praktického vzdelávania urobím pre študentov aj z Prešova čo budem môcť, ak bude záujem. Aj nám sa snažili odovzdať naši učitelia čo mohli. Išlo len o to, kto si z toho čo zobral.

Aká forma spolupráce by podľa Vás obojstranne obohacujúca?
Určite ma obohatila práca s mladými – študentmi na fakulte, zistila som, že študenti sa aj dnes chcú dozvedať nové veci, len metódy výučby musia byť iné, aké boli kedysi, a tiež veľký počet študentov, ide na úkor kvality (je to potom náročné na obidve strany).
Človek je rád, keď na Slovensku stretne absolventov tej istej školy, kde som chodila aj ja, v komunikácii zistíte, že ste s niekým na rovnakej vlnovej dĺžke...čiže vytváranie alebo podpora networkingu by bola celkom zaujímavá zo strany školy.
Možno by som vedela niektorých študentov zapojiť do projektov, alebo empirických výskumov (čo je výučba priamo v praxi). Do dnes som odchovala (vychovala) u seba vo firme 5 mladých ľudí. Pre mňa by tiež bolo obohacujúce, keby som sa mohla zúčastniť aj na nejakých odborných konferenciách, alebo iných odborných aktivitách, ktoré škola usporadúva – skôr ako účastník. Vzhľadom na to, že v mojej firme riešime vývoj vzdelávacích programov a vývoj rôznych metodológií (výberových, testovacích atď.) a mám možnosť vidieť vzdelávacie systémy v iných krajinách (európskych aj mimoeurópskych), myslím si že s vysokoškolským vzdelaním sa v našej krajine mrhá a preháňa. V tom by som mala jedno želanie, keby sa fakulta postavila na stranu vysokej kvality, a tak ako v roku 1989 bol prof. Štefko najprogresívnejším človekom katedry, myslím si, že má aj teraz možnosť urobiť na Fakulte to, aby to bola prestížna fakulta, čo do obsahu vzdelávania ale aj metód výučby.  Aby jej absolventi mohli raz povedať to isté čo dnes ja, že som rada, že ma škola pripravila pre moju kariéru.