Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


FM na workshope sprievodcov cestovného ruchu v Prahe

V dňoch 4. – 6. novembra 2011 sa v Prahe konal výročný medzinárodný workshop ,,Štúdium a vzdelávacie programy pre sprievodcov cestovného ruchu“. Bol organizovaný pri príležitosti 10. výročia vzniku Asociácie sprievodcov Českej republiky. Na základe pozvania organizátorov z Vysokej školy obchodnej v Prahe, ktorá je dlhoročným partnerom Fakulty manažmentu PU v Prešove sa workshopu zúčastnili i Ing. Anna Šenková, PhD. a PhDr. Daniela Matušíková, PhD. z Katedry turizmu a hotelového manažmentu FM PU.

Program medzinárodného work- shopu bol orientovaný hlavne na vzdelávacie možnosti v oblasti sprievodcovskej činnosti. Záštitu nad podujatím prevzal Ing. Kamil Jankovský, minister pre miestny rozvoj Českej republiky. Medzinárodnú účasť podporili zástupcovia Svetovej a Európskej federácie asociácií turistických sprievodcov – WFTGA a FEG: Mag. Lisa Zeiler z Rakúska a Patricia Blain zo Škótska. Zo Slovenskej strany bol účastníkom Mgr. Marián Bilačič, ktorý pôsobí ako viceprezident Zväzu cestovného ruchu a predseda Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu. Zástupcov na podujatí mala i Fakulta manažmentu PU v Prešove. Pozvanie organizátorov prijali odborné asistentky Katedry turizmu a hotelového manažmentu Ing. Anna Šenková, PhD. a PhDr. Daniela Matušíková, PhD. Okrem odborných prednášok s medzinárodnou účasťou a doškoľovacích seminárov pre členov Asociácie sprievodcov Českej republiky bol pre účastníkov pripravený bohatý program. Pražským hradom sprevádzal uznávaný odborník PhDr. František Kadlec, historik Správy pražského hradu, ktorý mal prednášku na tému „Nové expozície a výskumy na Pražskom hrade“. Vystriedal ho MUDr. Přemysl Strnad s prednáškou ,,Orgánová hudba na Hradčanoch“ a v Chráme sv. Víta účastníkov exkurzie prijal pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka, ktorý sa s ochotou a rád podelil so svojimi osobnými skúsenosťami v oblasti cestovného ruchu. Exkurziu v chráme  ukončila prezentácia známeho a úspešného hudobníka a organistu Josef Kšica o špecifikách orgánovej hudby.

Účasť na tomto odbornom podujatí bola obohacujúca a taktiež prospešná, keďže aj na pôde Prešovskej univerzity v Prešove od akademického roku 2011/2012 spustil svoju akreditovanú činnosť žiadaný kurz Sprievodcu cestovného ruchu. Zástupkyne Fakulty manažmentu PU v Prešove s ostatnými zahraničnými účastníkmi podujatia viedli rozhovory o možnostiach budúcej spolupráce, s akcentom na zvýšenie povedomia o historických a kultúrnych pamiatkach v prešovskom regióne, ktorý i napriek rozličným ekonomickým problémom môže historickou hodnotou a ľudským potenciálom v súčasnosti osloviť i tých najnáročnejších cestovateľov a turistov.

 

 

PhDr. Daniela Matušíková, PhD.
FM PU v Prešove - Katedra turizmu a hotelového manažmentu

 

Zdroj: Na PUlze