Klub absolventov
Fakulty Manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove


  • Róbert Štefko Zakladateľ klubu
    Dekan Fakulty manažmentu PU v Prešove.

  • Radovan Bačík Riaditeľ klubu
    Vedúci katedry Marketingu a medzinár. obchodu.

  • Richard Fedorko Tajomník klubu
    Odborný asistent na katedre Marketingu a medz. obchodu.


Vitajte na našich stránkach!

Prečo sa stať členom klubu? Na túto otázku je ľahké odpovedať. Fakulta manažmentu plánuje ponúkať členom klubu svojim členom benefity ako sprostredkovanie kontaktov medzi absolventmi, informovanie o aktuálnom dianí na fakulte, možnosť účasti na odborných prednáškach a seminároch, možnosť aktívnej spolupráce s Fakultou v zmysle ďalšieho vzdelávania absolventov, ako aj možnosti sprostredkovania odborných stáží a praxe pre študentov, pozvánky na absolventské stretnutia, kultúrne podujatia Fakulty.


Udalosti

Aktuality z diania na Fakulte manažmentu nájdete na webe Studujmanazment.sk

Viac ...

O klube

Počas svojho života človek značnú časť života venuje štúdiu, kde si často krát vytvára pevné kolektívne väzby, o ktoré nechce prísť. Aj z tohto dôvodu sme prišli s myšlienkou realizácie absolventského klubu Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, ako komunikačného kanálu medzi Fakultou a jej absolventmi, ktorého cieľom je integrácia absolventov do života fakulty.

Viac ...